امروز: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
مهمترین عناوین

رقص زنبوران عسل

داخل کندوها مهندسی ویژه‌ای دارد و در هر لحظه زنبورها با رقص مشخصی باید محل خورشید را در آسمان نشان دهند. همچنین زنبورها می‌توانند با رقصیدن‌های مشخصی منبع غذایی را به دیگران نشان دهند.

به صورت دایره‌ای دور خود می‌رقصد و اگر دورتر باشد، با رقص پیچشی هشت مانندی، شکم خود را تکان می‌دهند و با تعداد رقصها میزان غنی بودن غذا دیگر اطلاعات لازم را به بقیه می‌گویند.در این میان، رفتارهایی منجر می‌شود که جهت یابی زنبورها دچار اشکال شود، مثل وزش باد.

در روزهایی که باد و جو ناآرامی در مزرعه قرار دارد، زنبورها دچار اشتباه می‌شوند و مسیر برگشت خود را گم می‌کنند و وارد کندوهای مجاور می‌شوند و در نهایت تلفات بالا می‌رود. مستقر شدن کندوها در مکان‌هایی که علایم زمینی کافی وجود ندارد، باعث می‌شود زنبورها نتوانند براحتی کندوی خود را بیابند و در نهایت تلفات بالا می‌رود، همچنین مستقر کردن کندوی زنبورها درکنار یکدیگر باعث می‌شود زنبورها دچار سرگردانی شوند و به کندوهای مجاور وارد شوند.

منبع

منبع

  • زنبورعسل و پرورش آن (شهرستانی، نعمت الله)