امروز: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
مهمترین عناوین

زعفران و زنبور عسل

گیاهی است چن ساله، به ارتفاع ۱۰ تا ۳۰ سانتی‌متر، دارای برگ‌های دراز و خطی، به رگ سبز که مستقیماً از یک پیاز خارج می‌شوند.

گل‌های بنفش، قیفی شکل، با لوله دراز و باریک، حاوی سه پرچم و خامه بلند و منتهی به کلاله سه شاخه‌ای، تکثیر این گیاه به وسیله پیاز صورت می‌گیرد و از آن برای مصارف غذایی و دارویی استفاده می‌شود.

محل رویش این گیاه که بومی ایران است در خراسان و قائنات و برخی مناطق دیگر کشور است و در کشورهای اسپانیا و هندوستان نیز کاشته می‌شود.

اطلاعات زنبورداری زعفران

زعفران گرده فراوان تولید می‌کند ولی شهد آن کم است. فصل گلدهی این گیاه که از اوایل آبان تا اواسط آذرماه است از اهمیت ویژه‌ای برخورداری است، زیرا در این زمان در طبیعت گرده و شهدی وجود ندارد و لذا گرده‌های این گیاه کمک موثری به زمستان گذرانی بهتر زنبور عسل می‌کند.