امروز: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
مهمترین عناوین
زنبور.نت > دنیای زنبورداری > گرده افشانی > هدایت زنبوران برای گرده افشانی گیاهان زراعی

هدایت زنبوران برای گرده افشانی گیاهان زراعی

در مورد هدایت زنبوران به سمت گیاهان موردنظر آزمایش های زیادی انجام گرفته است این عمل می تواند با خوراندن شربتی که بوی گل گیاه مورد نظر را داشته باشد انجام شود.


این آزمایش ها بر اساس مطالعات و کشفیات فون فریش، دانشمند آلمانی که رقص زنبوران عسل را تعبیر و تفسیر نموده بنا نهاده شده است. عطر گل در داخل شربت پراکنده می شود و این شربت را به زنبوران یک کلنی خورانیده، زنبوران بعد از خروج از کندو سراغ همان گل ها خواهند رفت.

امروزه در اکثر کشورهای جهان سعی می شود که بر تعداد جمعیت زنبورها مخصوصا جمعیت های قوی و فعال خود بیفزایند تا بتوانند از آنها برای گرده افشانی محصولات استفاده کرده تا سود بیشتری را عاید خود کنند.