مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send

کالبدشناسی

چشم زنبور عسل

چشم زنبور عسل

در شبکیه چشم انسان یک میلیون سلول مخروطی از سه نوع مختلف و یکصد میلیون سلول میله‌ای وجود دارد. توسط سلولهای مخروطی که هر یک ...

ادامه مطلب»

زنبور عسل و دفع فضولات

پرواز زنبور عسل

بطور کلی دفع فضولات زنبورهای کارگر و نرها در خارج از کندو انجام می‌گیرد. عمل دفع فضولات در بهار و تابستان و پائیز و بطور ...

ادامه مطلب»

مغز زنبور عسل

مغز زنبور عسل

پژوهشگران استرالیایی و ایتالیایی در تحقیقات خود کشف کردند که مغز حشرات به خصوص زنبور عسل نیز همانند مغز مهره‌داران به دو نیمکره راست و ...

ادامه مطلب»