پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران | دستگاه تنفس
امروز: ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
مهمترین عناوین

دستگاه تنفس

دستگاه تنفس زنبورعسل عبارت از ده جفت مجرای تنفسی که سه جفت آن در طرفین سینه و هفت جفت آن در طرفین شکم قرار دارد.


این روزنه ها به تراشه متصل شده ک به تمام نقاط بدن منشعب می شوند. برای اینکه هوا به خوبی خارج و داخل شود تراشه ها خاصیت ارتجاعی داشته که این اشکال در حشرات، توسط کیسه های هوایی که در نقاط مختلف بدن وجود داند برطرف می شود.

از کیسه های هوائی، تراشه های نازک تری اکسیژن را به تمام نقاط بدن حمل می کنند و گاز کربنیک حاصله توسط خون به کیسه های هوائی منتقل می گردد. دو کیسه هوائی بزرگ در شکم و کیسه های هوائی کوچک تر در سینه، سر و حتی پاهای زنبور وجود دارد و در این کیسه ها هوا ذخیره شده که در موقع پرواز از آن استفاده شده و همچنین باعث سهولت در پرواز می شود.