مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send

زیست شناسی

معمای حفظ دمای کندو

فعالیت زنبوران

محققان موفق به کشف معمای چگونگی ثابت ماندن دمای داخل کندوهای زنبورهای عسل شدند. برای امتیاز دهی به این مطلب، لطفا وارد شوید: برای ورود ...

ادامه مطلب»

رفتار بهداشتی زنبور عسل

رفتار بهداشتی زنبور عسل

از مهم‌ترین پدیده‌های رفتار بهداشتی بوده و بدین ترتیب می‌باشد که زنبوران کارگر بالغ توسط آرواره‌های قوی خود‌، کنه‌های واروای چسبیده به بدن خود (‌رفتار ...

ادامه مطلب»

منحنی فعالیت زنبورعسل

منحنی فعالیت زنبور عسل

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﺤﻨﯽ ذیل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آب و ﻫﻮای ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. برای امتیاز دهی به این مطلب، لطفا وارد شوید: برای ورود کلیک ...

ادامه مطلب»