پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران | راز شش ضلعی بودن حجره‌ ها؟
امروز: ۱۳۹۹/۰۷/۱۰
مهمترین عناوین
زنبور.نت > دنیای زنبورداری > زیست شناسی > راز شش ضلعی بودن حجره‌ ها؟

راز شش ضلعی بودن حجره‌ ها؟

حجره های زنبور عسل همیشه شش گوشه اند و دانشمندان می گویندکه چنین حجره هایی با کمترین مواد ساختمانی، بیشتری جا را فراهم می کنند.

اگر حجره ها به شکل مربع ساخته می شد، زوایای داخل لانه ها خالی و بی مصرف می ماند چون حجم بدن زنبور تقریباً استوانه ای است و اگر حجره ها کاملاً استوانه ای ساخته می شد، در بین آن ها فضاهای خالی و فاصله هایی به وجود می آمد که بیهوده و بی مصرف می ماند.

خلاصه این که، هر چه دانشمندان به ساختمان لانه ی زنبور عسل بیشتر دقت می کنند، بیشتر غرق اعجاب و حیرت می شوند

در آزمایشی ثابت شد که در یک محیط مشخص سلول هایی با اشکال مثلث، مربع، دایره، پنج ضلعی، شش ضلعی و هشت ضلعی، بیشترین حجره ها و ایجاد کمترین فضای خالی متعلق به محیط با حجره های ۶ ضلعی می باشند.

معمولاً زنبوران طوری می سازند که:

  • تهویه به آسانی صورت بپذیرد.
  • حرارت ایجاد شده به آسانی از لانه خارج نشود.
  • جهت ساخت لانه با جهت تابش طلوع خورشید یکی باشد.
  • محل هایی برای ساخت لانه انتخاب می گردد که کم رفت و آمد باشند.

زنبور عسل یک معمار قهار است.  زیرا از ۶ ضلعی در ساخت خانه اش استفاده کرده.  ۶ ضلعی منتظم یک شکل استوار و پایدار است چون از ۶ مثلث متساوی الاضلاع برای کشیدنش استفاده شده.  و همه ضلعها و زاویه ها برابر است.