مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
امروز: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
مهمترین عناوین
زنبور.نت > دنیای زنبورداری > زیست شناسی > رواج شجاعت در بین زنبورهای عسل

رواج شجاعت در بین زنبورهای عسل

همیشه بشر از توانایی و شجاعت افرادی چون کوهنوردان و فضانوردان سخن به میان آورده است.

اما نتایج آخرین تحقیقات صورت پذیرفته توسط محققین، موید این موضوع است که کلنی های زنبور عسل نیز پیشاهنگانی دارند که با شجاعت به دنیال منابع غذایی جدید می روند.

به گزارش آژانس خبری دامپزشکان ایران زمین (www.vna.ir) بر اساس نتایج مطالعاتی که اخیرا توسط محققین در دانشگاه ایلینویز منتشر شده است، این گروه از زنبورها ، موسوم به “زنبورهای پیشاهنگ” همانند انسانها به منظور دستیابی به منابع جدید غذایی دست به انواع ریسک ها می زنند. بر اساس یافته های به دست آمده، این گروه از زنبورها واجد ژنهایی مشابه انسانها می باشند.

این گروه از زنبورها در کلنی های زنبورعسل، هیچ وظیفه خاصی ندارند و تنها بایستی به دنبال منابع غذایی جدید بگردند. این گروه از زنبورها، پس از یافتن منابع غذایی، با استفاده از رقص معروف زنبورهای عسل، سایر دوستان خود را مطلع نموده و سپس به دنبال منابع بعدی می گردند. دانشمندان بر این باورند که رفتار فوق را می توان در انسانها و سایر مهره داران دیگر نیز یافت و به مقایسه آنها با یکدیگر پرداخت.

نتایج کامل این مطالعه در مجله Science منتشر شده است.