مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
امروز: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
مهمترین عناوین
زنبور.نت > دنیای زنبورداری > گرده افشانی > بازدهی گرده افشانی و فاصله کندو از مزرعه

بازدهی گرده افشانی و فاصله کندو از مزرعه

زنبورعسل می تواند در صورت لزوم برای تهیه شهد و گرده گل فاصله زیادی را طی کند ولی در صورتی که منابع شهد و گرده در نزدیکی کندو باشد زنبوران راه های دور نمی روند.


طبق مطالعات ایهرت در سال ۱۳۳ کلنی های زنبورعسل از مزرعه هایی که در فاصله ۱۱/۵ کیلومتری قرار داشت شهد به کندو آوردند، ولی زنبوران همین کندو وقتی منابع شهد در فاصله ۸۰۰ متری فراوان شد دیگر به راه های دور پرواز نکرند. مطالعه زنبوران کارگر علامت گذاری شده نشان داده است که اگر چه این زنبوران تا فواصل بیشتر از ۵/۶ کیلومتری دیده شده اند ولی اکثر آنها در فاصله تا ۴ کیلومتری فعالیت می کردند و در مواردی نیز بیشتر از ۶۰۰ متری از کندو دور نشدند.

آنچه مسلم است میزان تولید هر کندو بستگی به فاصله آن از منبع شهد دارد هرچه این فاصله کمتر باشد به همان نسبت میزان تولید بیشتر می شود.

جدول زیر میزان تولید عسل را نسبت به فاصله کندوها از باغ سیب نشان می دهد:

فاصله به متر

متوسط تولید هر کندو به کیلوگرم

داخل باغ

۶

۶۰۰

۸/۴

۱۲۰

۹/۰

 

این ارقام مربوط به عسل حاصل از شکوفه های سیب در فاصله زمانی محدود می باشد و نباید با کل تولید سالانه کندو اشتباه شود. باید توجه داشت که میزان گرده حمل شده به کندو نیز با فاصله کندوها تا باغ سیب نسبت عکس داشته است. هرچه فاصله کندو تا منابع شهد و گرده بیشتر باشد به همان اندازه زنبوران کارگر کمتر فرصت پیدا می کند تا از گل ها شهد و گرده بردارند و قسمت زیادی از وقت خود را در آمد و رفت می گذرانند. به طور کلی زنبوران عسل برای تهیه شهد وقت بیشتری صرف می کنند تا تهیه یک محموله گرده، لذا کم کردن فاصله کندوها از باغ یا مزرعه به میزان بازدهی گرده افشانی زنبوران عسل میافزاید.