پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران | نقش زنبور عسل در محیط زیست
امروز: ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
مهمترین عناوین
زنبور.نت > دنیای زنبورداری > گرده افشانی > نقش زنبور عسل در محیط زیست

نقش زنبور عسل در محیط زیست

علاقه زیادی مه به تازگی مردم به نحوه زندگی زنبور عسل نشان می‌دهند، ما را به بررسی عمیق‌تر عوامل موثر در تولید غذا، سلامتی و زیبایی محیط زیست که با زندگی زنبور در ارتباط است، وادار می‌سازد. این امر ما را به نحو احسن در حفظ این منابع یاری خواهد کرد.

زنبور عسل و گونه های وحشی آن از زمره این منابع بوده و دارای اهمیت زیادی می‌باشند، بنابراین در سعادت انسان موثرند. درنتیجه وظیفه ماست که آنها را برای نسل‌های آینده حفظو اهمیت شان را گوشزد نماییم.

حفظ زنبورهای عسل به مدت طولانی دارای مشکلات و خطراتی است و نگاهای آنها برای امور کشاورزی نیز خالی اشکال نیست، زیرا افزایش جمعیت، احداث ساختمان‌ها، کارخانه‌ها، شاهراه‌ها و زمین های زراعی ا به خود اختصاص داده و در آینده مین کشاورزی که روزی جایگاه گیاهان گرده خیز و عسل ساز بوده وجود نخواهد داشت.

علاوه ب این زراعت های وجینی و اختصاص دادن زمین در مقیاس بزرگ به تک محصولی، نسل گیاهان وحشی مور نیاز برای تامین غذای زنبور را در فصل زراعی کاهش می‌دهد. آفتکش‌ها باعث نابودی زنبورهای وحشی و زنبوهای عسل می‌شوند.

این مسایل ما را با دو عارضه مشابه و آلترناتیو مواجه می سازند:

  • کاهش حرفه زنبورداری و گرده‌افشانی گیاهان بومی.
  •  افزایش نیاز به گرده‌افشانی گیاهان.

برای جلوگیری از این مشکلات، بهتر است مسال را تجزیه و تحلیل نموده و تحقیقات را سرعت بخشید و از طرفی محاسن زنبورهای وحشی و اهمیت آنها را ترویج و تبلیغ نمود و نیز نیازهای خود را از نظر گیاهان گرده‌افشانی شده توسط زنبورو اساس بیولوژیکی فعالیت زنبورها را روی گیاهان مشخص سازیم در غیر این صورت اگر کشاورز با مسایل گرده‌افشانی آشنایی نداشته باشد با کاهش زنبورداری و محصول زراعی رو به رو خواهیم شد.

منبع

منبع

  • نقش زنبور در گرده‌افشانی محصولات زراعی و باغی (دکتر جعفر محمدی)