پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران | گرده های مورد علاقه زنبور عسل
امروز: ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
مهمترین عناوین
زنبور.نت > دنیای زنبورداری > گرده افشانی > گرده های مورد علاقه زنبور عسل

گرده های مورد علاقه زنبور عسل

به منظور انجام مطالعات گرده شناختی در مناطق خوانسار و فریدن استان اصفهان ضمن جمع آوری گرده های بساک گلها بصورت مستقیم، از کلنی های زنبورعسل معمولی (Apis mellifera L) نیز در شش ایستگاه مختلف استفاده گردید.

با نصب تله گرده برروی کندوها اقدام به جمع آوری گرده زنبوران عسل شد. سپس با روش ارتمن دانه ها رنگ آمیزی و از آنها اسلاید میکروسکوپی تهیه و ضمن مقایسه با گرده های بساک گیاهان، گیاهان مورد استفاده زنبوران عسل شناسایی خصوصیات هر یک طبق جدول فهرست خصوصیات دانه های گرده تعیین گردید.

نتایج نشان داد گیاهان مناطق مختلف از لحاظ طیف گرده شناسی (نوع گرده، درصد، گونه های گیاهی و …) کاملا از هم متمایز میباشند. به طوریکه طیف گرده های منطقه خوانسارعمدتا متعلق به تیره پروانه آسا و کاسنی هر کدام با ارزشی معادل ۶۶/۱۶% نعناع ۳۳/۱۳% چتریان ۱۰%، میخک ۶۶/۶% و سایر تیره ها ۶۹/۳۶% است.

در مناطق چادگان و سدبندزاینده رود طیف گرده ها عمدتا متعلق به تیره کاسنی با ارزشی معادل ۱۲/۲۱% پروانه آسا ۵/۱۵% چتریان ۶/۰۶%، و سایر تیره ها ۸۲/۴۱% است. در مناطق بوئین میاندشت و کرچمبو طیف گرده ها عمدتا متعلق به تیره پروانه آسا با ارزشی معادل ۳/۳۰%، نعنا ۱۸/۱۸%، کاسنی ۰۹/۹%، چتریان ۰۶/۶% و سایر تیره ها ۳۷/۳۶% است. در مناطق آغچه زرنه و شش جولان طیف گرده ها عمدتا مربوط به گیاهان تیره پروانه آسا و تیره کاسنی هر کدام با ارزشی معادل ۹۵/۲۱% ، نعناع ۶۳/۱۴%، چتریان ۸۷/۴% و سایر تیره ها ۷۳/۴۲% است.

استفاده بیشتر زنبوران عسل از گونه های زراعی و مرتعی مربوط به تیره های فوق به دلیل وجود مواد جذاب و مغذی در شهد و گرده گلهای آنهاست. بدیهی است استفاده از این گونه ها (گونه های خوشخوراک) در طرحهای مختلف کشاورزی، احیا مراتع و جنگل داری علاوه بر احیا پوشش گیاهی مناطق، در پرورش زنبور عسل، گرده افشانی و انتشار بیشتر گونه موثر خواهد بود.

منبع

منبع

  • احمدرضا فقیه، رحیم عبادی، حسن نظریان