مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
امروز: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
مهمترین عناوین

نژادها

زنبوران کارگر

زنبور کار

انواع کارهای زنبوران کارگر به عواملی همچون تکامل دستگاه غدد مختلف، سن زنبور کارگر، شرایط و مقتضیات کلنی و محیط بستگی دارد.

ادامه مطلب»