پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران | پاييز
امروز: ۱۳۹۹/۰۴/۱۳
مهمترین عناوین

پاییز

 • مهر
 • آبان
 • آذر
 • تغذیه زمستانی باید حداکثر در این ماه پایان یافته باشد.
 • تنها یک بار کندو را باز کرده و به سرعت وضع غذایشان را بررسی نمایید و در شناسنامه‌هایشان بنویسید.
 • در صورت شروع غارت سر کندو را گذاشته و از ادامه کار موقتاً صرف نظر نموده سوراخ های پرواز را تا حدود یک سانتی‌متر کوچک کنید.
 • برای بررسی وضع داخلی کندوها را از هم تا فروردین ماه کندوها را هر ۱۵ روز وزن نمایید.
 • همیشه تعدادی شان برای موارد اضطراری ذخیره کنید.
 • موم های تکه تکه و جمع‌آوری شده و همچنین موم های شان‌های سیاه را ذوب و تصفیه نمایید.
 • روی قاب ها را با یک پارچه دولای کتانی و مقداری روزنامه بپوشانید.
 • کندوهای جمعیت های ضعیف را تنگ کنید.
 • کندوها رابرای زمستان گذرانی تمیز کنید ولی مواظب غارت باشید.
 • تنها مقدار لاروها و تخم ها توجه داشته باشید. هرچه بیشتر باشند جمعیت در بهار آینده قوی‌تر خواهند بود. تعداد زنبورها در این ماه مهم نیست.
 • در ایران مرکزی و غربی معمولاً از نیمه دوم این ماه زنبورها خوشه زمستانی را تشکیل می‌دهند و تا اوایل بهار داخل آن به زندگیشان ادامه می‌دهند.
 • در استان های جنوبی دریای خزر زنبورها خیلی از سال‌ها در زمستان نه به خوشه می روند و نه اینکه ملکه تخم ریزیش را قطع می کند.
 • هرگاه زنبورها را کنار آب در حال مکیدن دیدید معنایش اینست که در مندو تخم و لارو وجود دارد و ملکه هنوز مشغول تخمریزی است.
 • عده‌ای از زنبورها کندوهایشان را در زمستان به جنوب ایران کوچ می‌دهند و از نتیجه‌اش راضی هم هستند.
 • اگر موم‌ها را تاکنون تصفیه نکرده اید حتماً این کار را فوری انجام دهید.
 • مقدار محصول عسل کندوها را محاسبه کرده و پرمحصول‌ترین جمعیت‌ها را بشناسید.
 • ملکه جمعیت نیش زن را در بهار و یا حالا پیش از آنکه به خوشه روند عوض کنید.
 • از مطالعه کتاب های خوب زنبورداری غفلت نکنید.
 • وزن کردن هر ۱۵ روز یکبار کندوها از مهرماه تا اول فروردین شما را از بعضی از پیش‌آمدهای غیر منتظره داخلی کندوها می‌تواند آگاه نماید.
 • در نقاط سردسیر کشور همه زنبورها در خوشه زمستانی زندگی می‌کنند. تنها روزهایی که گرمای هوا از ۸ درجه بیشتر شد کندو را ترک کرده به سرعت دفع مدفوع نموده و فوراً به کندو بر می گردند.
 • اولین برف در نیمه دوم همین ماه می‌بارد. فوری سوراخ های پرواز را پاک کنید.
 • زنبورها شدیدترین سرما را تحمل می‌کنند ولی کوچک ترین جریان هوا می‌تواند آنها را تلف کند.
 • از مطالعه خوب زنبوردارری غفلت نکنید.
 • هفته‌ای یکبار به ویژه در روزهای آفتابی به سوراخ‌های پرواز دقت کنید. در صورت مشاهده وضع غیرطبیعی شماره کندو را یادداشت نموده و در ساعات گرم یک روز آفتابی آن را به سرعت کنترل و رفع نواقص نمایید.