پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران | تابستان
امروز: ۱۳۹۹/۰۴/۱۳
مهمترین عناوین

تابستان

موضوعاتی که زنبورداران باید در تابستان به آن توجه کنند به قرار زیر هست:

 • تیر
 • مرداد
 • شهریور
 • اگر در خرداد ماه جمعیت‌ها را مهاجرت نداده‌اید. در تیرماه این کار را انجام دهید. در صورت امکان ۳ یا ۴ روز حتی بیشتر کندوها را مهاجرت دهید.
 • هرگاه یکی از کندوها را در محل اصلی‌اش روی قپان گذاشته و هر روز تغییرات وزن جمعیت را دقیقاً کنترل نمایید، قادر خواهید شد که از زمان شروع و پایان شهددهی گل‌ها و منطقه بهتر آگاه شوید و درباره زمان مهاجرت دادن کندوها صحیح تر تصمیم بگیرید.
 • با استفاده از یادداشت هایی که در مدت ۳ تا ۵ سال از زمان شروع و ختم شهد دهی هر یک از مناطق تهیه نموده اید می‌توانید یک تقویم زنبورداری ترتیب داده و همه ساله از آن درباره زمان مهاجرت دادن جمعیت‌ها بهره‌برداری نمایید.
 • با پایان یافتن تیرماه معمولاً سال زنبورها نیز به پایانش نزدیک می‌شود. باید به جمعیت‌ها در صورت لزوم تغذیه مصنوعی کمک کرد تا قوی و با تعداد هرچه بیشتر از زنبورها باقی بمانند.
 • جمعیت باید به کمک شربت تغذیه تحریکی گردد. این شربت می‌تواند با آب و شکر و عسل، یا آب و شکر و یا آب و عسل به نسبت‌های مساوی تهیه گردد.
 • در تغذیه تحریکی و یا در تغذیه زمستانی به جمعیت‌های که بیشتر شربت را بر می‌دارند، زیادتر شربت بدهید ولی بعداً تعادل ایجاد کنید.
 • مقدار متوسط سالیانه عسل کندوهایتان را از هم اکنون به طور تقریب می‌تواند حساب و ملکه‌های کندوهای کم محصول را عوض نمایید.
 • نرکشی در خیلی از نقاط کشور اگر تاکنون شروع نشده باشد، در این ماه شروع و به انجام می‌رسد. پایان نرکشی آغاز سال تازه برای زنبورها می باشد.
 • غارت می‌تواند به زنبورستان صدمه جدی بزند. به دلیل کمبود گل و شهد زنبورها آمادگی کامل برای غارت جمعیت‌های ضعیف دارند. تنها منتظر یک بهانه تحریک کننده می‌باشند. از تمام عواملی که غارت را در زنبورها تحریک می‌کنند، پرهیز نمایید.
 • نرکشی پایان یافته و سال تازه زنبورها شروع شده است.
 • غارت می‌تواند در این ماه و ماه بعد بیدار کند، مواظب باشید.
 • تغذیه زمستانی را با قدرت شروع کرده و به اتمام برسانید.
 • ضعیف شدن جمعیت‌ها از این ماه به بعد یک امر طبیعی است.
 • هرگاه تعداد زنبورها خیلی کم شده باشد طبقه دوم را بردارید.
 • جمعیت‌های خیلی ضعیف را نخست متحد کرده بعد تغذیه را شروع کنید.
 • زنبورستان در جریان همین ماه معمولاً باید از وجود نرها پاک شده باشد.
 • با ابجام آخرین مهاجرت کندوها را به محل زمستانیشان برگردانید.
 • سمت سوراخ های پرواز باید سمت مخالف باد منطقه باشد.
 • ملکه های جمعیت های خیلی ضعیف را با استفاده از روش ویژه پاییزی می‌توانید عوض کنید.