پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران | زمستان
امروز: ۱۳۹۹/۰۴/۱۳
مهمترین عناوین

زمستان

 • دی
 • بهمن
 • اسفند
 • دست به ترکیب جمعیت‌ها و کندوها نزنید. وضع داخلی آنها را تنها از راه سوراخ پرواز هر هفته بررسی نمایید.
 • در صورت اجبار به باز کردن کندو در یک روز آفتابی دی ماه، از ایجاد سر و صدا احتراز نموده و این کا را در نهایت آرامش ولی سریع انجام دهید.
 • سوراخ پرواز متحرک و سراسری کمک بزرگی در زنبورداری است.
 • در روزهای گرم دی ماه اگر در سوراخ پرواز فعالیتی دیده نشد، کندو را کنترل نموده و از زنده بودن زنبورها مطمئن گردید.
 • موم های پرچ شده و قالب زده را خریداری و برای مصرف در بهار انبار کنید.
 • کندوهای خالی و معیوب را تعمیر نمایید.
 • همه ادوات و وسایل کار را برای استفاده در بهار آینده تمیز کنید.
 • شناسنامه‌های جمعیت‌ها را برای استفاده در سال آینده به منظور تولید و پربار ترین جمعیت‌ها را برای استفاده در سال آینده به منظور تولید ملکه‌های خوب و نرهای قوی تعیین نمایید.
 • در خیلی از نقاط ایران اولین گیاهی که پس از پاییز گل می دهد بیدمشک است و همراه آن ملکه نیز اولین تخم ها را می‌گذارد.
 • هرگاه جمعیت غذای کافی نداشت باید با خمیر شیرین و یا شان‌های پر از عسل تغذیه گردد.
 • پارچه‌های کتانی روی قاب‌ها را کنترل و در صورت لزوم آنها را عوض کنید و رویشان مقداری روزنامه بگذارید تا به زنبورها در گرم شدن کندوهایشان کمک موثری کرده باشید.
 • بیماری نوزما به ویژه در نقاط مرطوب در این ماه شدت می یابد. مواظب آن باشید.
 • به محض اینکه گرمای هوا از ۸ درجه بالاتر رفت زنبورها به خارج پرواز می نمایند و پس از دفع مدفوع به سرعت به کندوهایشان بر می گردند.
 • مثل ماه گذشته تخته پرواز متحرک سراسری کمک بزرگی به آگاه شدن وضع داخلی زنبورها و جمعیت در این ماه می‌نماید.
 • تعمیر کندوها کهنه و شکسته در ماه های بیکاری مثل بهمن ماه و ماه‌های آذر و دی آنها را آماده بهره برداری در سال آینده می کند.
 • فعالیت تخمگذاری ملکه در این ماه زیادتر از بهمن ماه می‌باشد.
 • کندوها را گرم نگهدارید.
 • مواظب غذا و تغذیه جمعیت‌ها به کمک عسل یا خمیر شیرین باشید. جمعیت‌ها در این ماه خیلی بیشتر از ماه‌های پیش مصرف غذایی دارند.
 • اگر در نزدیکی کندوها محلی برای تهیه آب زنبورها وجود نداشته باشد، برایشان یک آبشخور ساده درست کنید.
 • کاشت چند نهال بیدمشک در نزدیکی کندوها کمک بزرگی برای زنبورها است.
 • هرگاه در سوراخ پرواز زنبورها را در حال حمل گرده گل دیدی، در آن حال از زنده بودن ملکه مطمئن باشید.
 • زمانی که کندو را باز گردید، آرام بودن زنبورها علامت زنده بودن ملکه است.
 • وجود تخم و لارو در شان ها علامت زنده بودن ملکه می باشد.
 • ازتغییر مکان دادن کندوها در داخل زنبورستان حتماً خودداری کنید.
 • در کوچ دادن‌ها حداقل فاصله از محل اصلی را ۱۰ یلومتر در نظر بگیرند.