پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران | سپتیسمی
امروز: ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
مهمترین عناوین

سپتیسمی

درمان سپتیسمی

درمان بیماری سپتی سمی

در سوییس استرپتومایسین برای درمان بیماری در برخی اوقات مفید بوده است اما باکتری مقاوم به آن کشف شده اند.

ادامه مطلب»

علائم بیماری سپتیسمی

بیماری سپتی سمی

عمده ترین علامت سپتی سمی تغییر رنگ همولنف زنبوران بالغ است در این حالت، همولنف زنبور از قهوه ای کمرنگ به سفید گچی گرایش پیدا ...

ادامه مطلب»

بیماری سپتیسمی چیست؟

سپتی سمی

عنوان سپتی سمی به هر بیماری که با حضور باکتری بیماریزا یا فرآورده های سمی آن در خون یا همولنف همراه باشد اطلاق می شود.

ادامه مطلب»