پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران | پرندگان
امروز: ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
مهمترین عناوین

پرندگان

پرندگان زنبور خوار

پرنده زنبورخوار کوچک

در ایران تعدادی پرندگان از زنبورعسل و یا سایر حشرات تغذیه می کنند که مهمترین آنها پرندگان خانواده Meropidae می باشند. پرندگان این خانواده به ...

ادامه مطلب»

انواع پرندگان

پرنده زنبورخوار معمولی

پرندگان خانواده مروپیده سه نوع هستند: ۱-زنبورخوار کوچک ۲- زنبورخوار معمولی ۳-زنبورخوار گلو خرمایی

ادامه مطلب»