مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send

لوک اروپایی

نحوه انتشار لوک اروپایی

بیماری لوک اروپایی

بیماری در هر موقع از سال که در کندو لارو وجود داشته باشد عارض می شود. انتشار بیماری در داخل یک کلنی توسط زنبورهایی انجام ...

ادامه مطلب»