مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
امروز: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
مهمترین عناوین
زنبور.نت > بیماری‌ها > باکتریایی > لوک اروپایی > پیشگیری و کنترل لوک اروپایی

پیشگیری و کنترل لوک اروپایی

برای معدوم کردن کلنی های مریض ابتدا کلیه زنبورهای آن کلنی را از بین می بریم برای این کار در شب یا صبح خیلی زود که زنبورها در داخل کلنی هستند. ابتدا دریچه پرواز را بسته و سپس با گاز یا مواد سمی که وارد کلنی می کنیم زنبورها را می کشیم.

سپس کلیه محتویات کندو اعم از زنبورهای مرده، شان ها، قاب ها، عسل و غیره را در گودالی در زمین به عمق یک متر سوزانده و دفع می کنیم. سپس بدنه، کف کندو، طبقه ها و درپوش کندو را بااستفاده از شعله افکن ضدعفونی می نماییم.

استفاده از آنتی بیوتیک ها و داروهای شیمیایی:

جهت معالجه این بیماری از داروهای آنتی بیوتیک از جمله سدیم سولفاتیازول و اکسیتتراسیکلین یا ترامایسین استفاده می شود. این داروها روس اسپرهای باکتری تاثیر ندارد و فقط مرحله رشدی و فعال باکتری را می کشد.

برای پیشگیری این بیماری معمولا یکی از داروهای مذکور در فوق را در دو نوبت در سال به کلنی ها تغذیه می کنند. نوبت اول در بهار و نوبت دوم در پاییز و قبل از آماده کردن آنها جهت زمستانگذرانی است. مصرف داروها در این موقع احتمال خطر آلودگی عسل را برای مصرف انسان به حداقل می رسد.

سدیم سولفاتیازول معمولا به صورت پودر یا قرص به بازار عرضه می شود. طبق دستور کارخانه سازنده، آن را در شربت حل کرده و به کلنی خورانده می شود حدود یک گرم ماده خالص سدیم سولفاتیازول محلول در ۴ لیتر شربت برای پیشگیری این بیماری کافی است.

اکسیتتراسیکلین با درجات خلوص متفتوتی به صورتودر عرضه می شود و آن را به صورت محلول در شربت و یا به صورت خشک و مخلوط در پودر شکر به کلنی ها تغذیه می نمایند. مقدار ۲۰۰ میلی گرم ماده خالص اکسیتتراسیکلین به صورت مخلوط در پودر شکر برای هر کلنی کافی است.

برای مصرف دارو به صورت محلول در شربت بهتر است از شربت خوری های قابی استفاده شود. در صورت مصرف دارو به صورت خشک و مخلوط با پودر شکر پس از اختلاط آنها به نسبت توصیه شده باید مقدار تعیین شده را به وسیله قاشق بر روی سطح زهواره فوقانی هر قاب به صورت نواری ریخته و درب کندو بسته شود.