مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send

سپتیسمی

درمان سپتیسمی

درمان بیماری سپتی سمی

در سوییس استرپتومایسین برای درمان بیماری در برخی اوقات مفید بوده است اما باکتری مقاوم به آن کشف شده اند. برای امتیاز دهی به این ...

ادامه مطلب»

تشخیص بیماری سپتیسمی

بیماری سپتی سمی

یک گسترش باکتریایی بریا رنگ آمیزی گرم،می تواند در تشخیص بیماری کمک کند. برای امتیاز دهی به این مطلب، لطفا وارد شوید: برای ورود کلیک ...

ادامه مطلب»

علائم بیماری سپتیسمی

بیماری سپتی سمی

عمده ترین علامت سپتی سمی تغییر رنگ همولنف زنبوران بالغ است در این حالت، همولنف زنبور از قهوه ای کمرنگ به سفید گچی گرایش پیدا ...

ادامه مطلب»

عامل بیماری سپتیسمی

بیماری سپتی سمی

باکتری پزودوموناس آپی سپتیکا Pseudomonas apiseptica شبیه پزودوموناس آئروژینوزا Pseudomonas aerugionosa است. برای امتیاز دهی به این مطلب، لطفا وارد شوید: برای ورود کلیک کنید

ادامه مطلب»

بیماری سپتیسمی چیست؟

سپتی سمی

عنوان سپتی سمی به هر بیماری که با حضور باکتری بیماریزا یا فرآورده های سمی آن در خون یا همولنف همراه باشد اطلاق می شود. ...

ادامه مطلب»