مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
امروز: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
مهمترین عناوین
زنبور.نت > بیماری‌ها > باکتریایی > سپتیسمی > بیماری سپتیسمی چیست؟

بیماری سپتیسمی چیست؟

عنوان سپتی سمی به هر بیماری که با حضور باکتری بیماریزا یا فرآورده های سمی آن در خون یا همولنف همراه باشد اطلاق می شود.


مثلا دو باکتری Serrati marcescens , Hafnia alvi که هر دو توسط واروا جاکویسمی منتقل می شوند می توانند سپتی سمی در زنبوران بالغ شوند.

برای نخستین بار Burnside در سال ۱۹۲۸ یک بیماری را در زنبوران بالغ توصیف کرد که در نتیجه آن بافت پیوندی ارگان سینه، پا، بال و آنتن زنبوران تخریب می شود. وی عامل این بیماری را باسیلوس آپی سپتیکوس نامید. باسیلوس آپی سپتیکوس در سال ۱۹۵۹ و بر اساس طبقه بندی جدید توسط  Landerkin و Katznelson به پسودوموناس آپی سپتیکا تغییر نام یافت.