مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
امروز: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
مهمترین عناوین
زنبور.نت > بیماری‌ها > باکتریایی > سپتیسمی > عامل بیماری سپتیسمی

عامل بیماری سپتیسمی

باکتری پزودوموناس آپی سپتیکا Pseudomonas apiseptica شبیه پزودوموناس آئروژینوزا Pseudomonas aerugionosa است.

حتی برخی این باکتری را مترادف پسودوموناس آئروژینوزا می دانند.

عامل بیماری سپتی سمی در زنبوران باکتری گرم منفی و بدون هاگ است که به صورت منفرد، دوتا دوتا یا در زنجیره های کوتاه دیده می شود.

این باسیل ۰/۸ -۰/۵میکرومتر عرض و ۳/۰-۱/۵ میکرومتر طول دارد.

بیماری زایی

پسودوموناس آپی سپتیکا نمی تواند ایجاد بیماری نماید بلکه به همراه استرس های فراوان مثل تغذیه زیاد با غذاهای دستی، تراکم زیاد زنبور روی شان، بسیج طولانی مدت برای مقابله با هوای نامناسب یا بیماری ها، … ایجاد بیماری می کند.

بیماری های دیگر مثل نوزما و… می تواند سبب ایجاد عفونت توسط پسودوموناس آپی سپتیکا گردند.

ممکن است حساسیت زنبوران در برابر بیماری یکسان نباشد اما هیچ نژاد یا گروهی از زنبوران را نمی توان مقاوم به بیماری یافت.