مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
امروز: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
مهمترین عناوین
زنبور.نت > بیماری‌ها > باکتریایی > سپتیسمی > علائم بیماری سپتیسمی

علائم بیماری سپتیسمی

عمده ترین علامت سپتی سمی تغییر رنگ همولنف زنبوران بالغ است در این حالت، همولنف زنبور از قهوه ای کمرنگ به سفید گچی گرایش پیدا می کند و بافت پیوندی و نیز عضلات زنبور، سریعا تحلیل می روند.

لذا با توجه به تخریب بافت همبندی، برداشتن زنبور با استفاده از اندام های اتصالی مثل شاخک، بال، سر، قفسه سینه و شکم امکان پذیر نوبوده و این اندام ها سریعا از بدن جدا می شوند.

زنبورهای بیمار ظاهرا بی قرارند، غذا نمی خورند و نمی توانند پرواز کنند. عفونت سپتی سمی در عرض ۳۶- ۲۰ ساعت بعد از آلودگی زنبورها را می کند.

زنبوران مبتلا از دسته خود عقب می مانند و ممکن است زنبوران مرده یا در حال مرگ بوی فساد بدهند که احتمالا به خاطر خروج و هجوم باکتری ها از سوراخ های تنفسی زنبور است.