امروز: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
مهمترین عناوین
زنبور.نت > بیماری‌ها > انگلی > کنه واروا > طرز تشخیص کنه واروا

طرز تشخیص کنه واروا

طرز تشخیص آلوده بودن یک کلنی به این انگل ساده است. اگر نتوان کنه ها را روی بدن زنبورها مشاهده کرد معمولا وجود زنبوران ناقص الخلقه در کلنی ها به تشخیص وجود این نوع کنه کمک می کند.

در این هنگام که با مشاهده آثار خسارت به وجود کنه در کندو مشکوک می شویم می توانیم تعدادی از حجرات لارو نر را سر زده و کنه های موجود در آن ها را شناسایی کنیم.