مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send

کنه کلارا

کنه کلارا

کنه کلارا

از نظر نحوۀ زندگی این کنه شباهت زیادی به کنه واروا دارد. تنها فرق آن در لحاظ نحوۀ زندگی کنه کامل است. برای امتیاز دهی ...

ادامه مطلب»