مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send

کنه واروا

طرز تشخیص کنه واروا

لارو آلوده به کنه واروآ

طرز تشخیص آلوده بودن یک کلنی به این انگل ساده است. اگر نتوان کنه ها را روی بدن زنبورها مشاهده کرد معمولا وجود زنبوران ناقص ...

ادامه مطلب»

راه های انتشار کنه واروا

کنه واروآ

کنه ها از راه های مختلف در بین کندوهای زنبورستان و نیز از یک زنبورستان به زنبورستان دیگر منتشر می شوند. برای امتیاز دهی به ...

ادامه مطلب»

نحوه زندگی کنه واروا

کنه ماده واروآ

کنه واروا برای تغذیه از خون بدن زنبورعسل جاهای نرم بدن را انتخاب می کند (بین حلقه های بدن به خصوص حلقه اول بی سر ...

ادامه مطلب»