مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send

پرندگان

پرندگان زنبور خوار

پرنده زنبورخوار کوچک

در ایران تعدادی پرندگان از زنبورعسل و یا سایر حشرات تغذیه می کنند که مهمترین آنها پرندگان خانواده Meropidae می باشند. پرندگان این خانواده به ...

ادامه مطلب»

انواع پرندگان

پرنده زنبورخوار معمولی

پرندگان خانواده مروپیده سه نوع هستند: ۱-زنبورخوار کوچک ۲- زنبورخوار معمولی ۳-زنبورخوار گلو خرمایی برای امتیاز دهی به این مطلب، لطفا وارد شوید: برای ورود ...

ادامه مطلب»