مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > بیماری‌ها > آفات > زنبور خرمایی

زنبور خرمایی

زنبور قرمز یا زنبور خرمایی

زنبور قرمز یا زنبور خرمایی

زنبور قرمز از خانواده Vespidae و از جنس  Vespaمی‌‌باشد و رنگ آنها خرمائی است و از زنبوران عسل  بزرگترند. برای امتیاز دهی به این مطلب، لطفا ...

ادامه مطلب»

زنبور خرمایی

زنبور خرمایی

زنبوران خرمایی از خانواده Vespidae  و از جنسVespa ، این زنبوران هستند که رنگ آنها خرمایی است و از زنبوران عسل بزرگ ترند. این حشرات ...

ادامه مطلب»

روش مبارزه با زنبور خرمایی

زنبور خرمایی

بهتر است دریچه پرواز کندوها را کوچک کنیم تا زنبوران محافظ بتوانند به راحتی از ورود سریع و ناگهانی زنبوران خرمائی جلوگیری کنند. برای امتیاز ...

ادامه مطلب»