مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send

موش

موش

موش

موش جانوران بسیار ریزی هستند که از راه سوراخ پرواز به داخل کندو رفته و از گرمای مطبوع داخل کندو در پاییز و زمستان یعنی ...

ادامه مطلب»