مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send

زنبور زرد

مبارزه مکانیکی زنبور زرد

مبارزه با زنبور زرد

یکی از آفات مهم این صنعت زنبورداری زنبور زرد می‌باشد. مبارزه با زنبور زرد باعث پیشگیری از غارتگری و تلفات زنبورهای عسل شده و به ...

ادامه مطلب»