مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send

نوزما

پیشگیری از بیماری نوزما

اسهال زردرنگ در اطراف کندو

در همه مواقع بهتر است بجای متوسل شدن به درمان دارویی، از بروز نوزما پیشگیری نمود. بدلیل امکان همیشگی تبدیل نوزمای خفته به نوزمای فعال، ...

ادامه مطلب»

تشخیص بیماری نوزما

تشخیص بیماری نوزما

روش قابل اطمینانی که بوسیله آن بتوان بیماری را در محل زنبورستان تشخیص داد، وجود ندارد.  وجود زنبورهایی که قادر به پرواز نیستند در نزدیکی ...

ادامه مطلب»

گسترش بیماری نوزما

گسترش بیماری نوزما

بیماری معمولاً در اسفند و فروردین ظاهر و در اردیبهشت و خرداد فروکش می‌نماید. در سطح کلنی، بیماری به شیوه‌های مختلف گسترش می‌یابد، اما همیشه ...

ادامه مطلب»

درمان بیماری نوزما

داروی فومیدل ب برای درمان نوزما

زمانیکه بیماری نوزما مشاهده گردید، یا هنگامیکه علایم بیماری با وجودیکه اسپورها در روده میانی بصورت خفته وجود دارند رویت شد، درمان دارویی ضرورت دارد. ...

ادامه مطلب»