امروز: ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
مهمترین عناوین

سی سی دی

علل احتمالی بیماری CCD

بیماری CCD

مکانیسم دقیق CCD هنوز روشن نیست. یک گزارش حاکی از وجود رابطه قوی اما غیر قطعی بین سندرم و وجود ویروس فلج حاد اسرائیلی می ...

ادامه مطلب»

بیماری CCD چیست؟

بیماری CCD

سندرم ناپدید شدن جمعیت کلنی، پدیده کمتر شناخته شده ای است که در آن زنبوران کارگر یک کلنی زنبور عسل غربی بطور ناگهانی ناپدید می ...

ادامه مطلب»