پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران | پیشگیری و درمان فلج نوزادان
امروز: ۱۳۹۹/۰۷/۱۰
مهمترین عناوین
زنبور.نت > بیماری‌ها > ویروسی > فلج شدگی > پیشگیری و درمان فلج نوزادان

پیشگیری و درمان فلج نوزادان

در حال حاضر برای تمام بیماری های ویروسی زنبورعسل هیچ راه مستقیم معالجه وجود ندارد. در مواردی که شدت بیماری زیاد باشد تعویض ملکه یک کلنی به وسیله ملکه های سالم و مقاوم مفید است.

جایگزین کردن ملکه موقعی مناسب است که ملکه سالم جدید از محل دیگر و یا حتی در منطقه ای دیگر آورده شده باشد. در مورد بیماری های ویروسی که در اثر ویروس های سیاه شدن سلول ملکه و رشته ای ایجاد می شود، کنترل بیماری نوزما به طور غیر مستقیم سبب مقاومت کلنی به ویروس ها می گردد.

تقویت جمعیت کلنی ها، تامن غذای کافی برای نوزادان و اعمال مدیریت صحیح در پیشگیری از بیماری های ویروسی و تا حدودی کنترل آنها موثر است.