مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > تلقیح ملکه

تلقیح ملکه

معرفی ملکه تلقیح شده

معرفی ملکه تلقیح شده

برای معرفی ملکه تلقیح شده می‌توان از قفس معرفی ملکه استفاده کرد. برای معرفی ملکه باید ۳-۲ روز زودتر کلنی را یتیم کرد و سپس ...

ادامه مطلب»

تخم‌ ریزی ملکه تلقیح شده

تخمریزی ملکه

ملکه‌هایی که به طور طبیعی در فضا جفت‌گیری می‌کنند معمولاً ۴-۲ روز بعد از جفت گیری تخم‌ ریزی خود را شروع می‌کنند که این تأخیر ...

ادامه مطلب»

معرفی ملکه با قفس فشاری

قفس فشاری ملکه

استفاده از قفس فشاری در روی قاب‌های حاوی شفیره‌های در حال تولید باعث می‌شود که کارگران متولد شده از شفیره‌های روی قاب نیز ضمن هم ...

ادامه مطلب»