مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > تلقیح ملکه > آماده کردن ملکه

آماده کردن ملکه

تلقیح مصنوعی ملکه

تلقیح ملکه

پس از اینکه ملکه بیهوش در نگهدارنده قرار گرفت و زاویه نگهدارنده ملکه و سرنگ تنظیم گردید، سرنگ را به آرامی به انتهای بدن ملکه ...

ادامه مطلب»

آماده کردن ملکه

آماده کردن ملکه

ملکه باکره یک یا دو روز قبل از تلقیح مصنوعی ۵ دقیقه در معرض گاز کربنیک قرار می‌گیرد و پس از آن در یک قفس ...

ادامه مطلب»