امروز: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
مهمترین عناوین
زنبور.نت > مدیریت پرورش > مدیریت فصول > چگونه زنبورداری را شروع کنیم؟

چگونه زنبورداری را شروع کنیم؟

 • اهمیت رعایت فاصله زنبورستان‌ها از هم

در شرایطی که بیماری‌های مسری در زنبورستان‌های همسایه شما وجود دارد حداقل فاصله لازم به رعایت زنبورستان‌ها از یکدیگر در هر منطقه ۶ کیلومتر است‌. اگر منطقه پوشش گیاهی چندان خوبی نداشته باشد چند مشکل اساسی پیش خواهد آمد‌.

 • ‌ ‌تولید عسل کمتر در دو زنبورستان مجاور هم به علت کمبود منابع شهد و گرده.
 •  به علت گرده‌افشانی بیش از حد مورد نیاز بیشتر گل‌ها به میوه یا بذر تبدیل شده و تمام میوه‌ها قادر به دریافت مواد غذایی کافی نمی‌شوند و از کیفیت محصول کاسته شده.
 •  امکان رفتن اشتباهی زنبورهای یک زنبورستان به زنبورستان‌های دیگر و شیوع بیماری و غارت وجود دارد.
 • میزان نزدیکی زنبورستان به جاده

جاده برای زنبورستان یه حسن می‌باشد که  دسترسی به وسایل نقلیه برای حمل‌و‌نقل‌، بارگیری و تخلیه کندوها را آسان می‌نماید. اما اگر جاده نزدیک زنبورستان پر رفت و آمد باشد‌. (‌جاده‌های بین شهری‌، اتوبان‌ها) زنبور عسل از سرو صدا و هم به علت اوج پرواز کم با وسایل نقلیه برخورد کرده و تلف می‌شوند.

 • بهترین مناطق استقرار یک زنبورستان

بی تردید بهترین مکان استقرار یک زنبورستان در یک باغ یا مزرعه بزرگی است که محصول آن باید توسط زنبور عسل گرده‌افشانی شود. در این صورت علاوه بر تولید عسل برای زنبوردار محصولات کشاورز یا باغ‌دار هم به قدر کافی گرده‌افشانی می‌شود.

 • استقرار زنبورستان در کنار دریا یا رودخانه

چنانچه زنبورستان در ساحل دریا یا رودخانه مستقر شود زنبورها برای نوشیدن و جمع‌آوری آب بطرف آنها رفته و معمولاً جریان آب رودخانه یا امواج دریا بیشتر زنبورها را غرق می‌کند و به این ترتیب خسارت سنگینی به جمعیت کلنی‌ها وارد می‌شود‌.

 • سطح زنبورستان و استقرار کندوها روی پایه یا سکو

سطح زمین زنبورستان باید دست کم ۳۰ سانتی‌متر بالاتر از زمین‌های اطراف باشد.

 • فاصله کندوها از هم در یک زنبورستان

در یک زنبورستان رعایت فاصله ۲/۵ متر بین دو کندو  و فاصله ۴ متری بین هر ردیف ضروری است.

 • مکان زنبورستان در رابطه با سمپاشی باغ ها و مزارع

زنبورستان شما نباید در نقاطی که سپاشی زیاد وجود داردبه خصوص جالیز‌ها و مزارع گلزا که بیشترین سم پاشی‌ها را دارند قرار گیرد‌. در حقیقت شما عطای این مزارع را به لقاء شان ببخشید.

 • جهت استقرار کندوها در زنبورستان

چنانکه منطقه ای که زنبورستان در آن مستقر است بادخیز نباشد می‌توان کندوها را به گونه ای در زنبورستان مستقر کرد که سوراخ پرواز آنها به سمت مشرق یا جنوب باشد در این صورت با طلوع خورشید نور به سمت جلوی کندوها می‌تابد و زنبورها زودتر فعالیت روزانه را آغاز می کنند.در مناطق بادخیز سوراخ پرواز باید در جهت مخالف وزش باد باشد تا بخصوص در زمستان باد سرد به داخل کندوها وزیده نشود و در سایر مواقع نیز موجب ناراحتی زنبورها نشود.

 • عدم وجود دشمنان زنبور عسل

شما نباید زنبورستان خود را در مناطقی که  دشمان زنبور عسل از جمله سار، خرس‌، زنبور قرمز، موریانه و مورچه که قبلاً  دیده بودید و یا مهارشان وجود ندارد قرار دهید.

مسافت مکان جدید زنبورستان تا مکان قبلی
شعاع پرواز مفید زنبور عسل به ۲ کیلومتر و شعاع پرواز دور آن به ۶ کیلومتر و گاهی به ۱۲ الی ۱۳/۵ کیلومتر می رسد. برای جلوگیری از مراجعت زنبورها به مکان زنبورستان قبلی مکان زنبورستان جدید تا قبلی باید بیش از ۶ کیلومتر فاصله داشته باشد

 • رابطه کندو و مساحت زنبورستان

دیوارها نباید از ۲ متر مرتفع تر و فواصل بین کندوها به میزان حداقل ۲/۵ متر از هم باید رعایت شود.

 • نحوه استقرار کندوها در زنبورستان

محل استقرار کندوها در زنبورستان باید به گونه‌ای طراحی شود که زنبورهای پرواز کننده از کندوهای مختلف مانعی در جلوی زنبورهای دیگر نباشد به همین جهت در استقرار کندوها طرح‌هایی چون زیگ زاگ‌،مربع، گروهی، موازی و غیره ممکن است عملی گردد.

منبع

منبع

 • زنبورعسل و پرورش آن (شهرستانی، نعمت الله)