مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > مدیریت پرورش > تبدیل کندوها > استفاده از کندوی نرزا برای موم بافی

استفاده از کندوی نرزا برای موم بافی

نقل قول‌های زنبور عسل نشان می‌دهد که در ۴۰ میلیون سال پیش به صورت انفرادی زندگی می‌‌کرده است. بنابراین زنبور توانایی دارد در هر شرایطی ادامه زیست بدهد.

وقتی کلنی نرزا می‌شود و شروع به تخمگذاری می‌کند برای استفاده از ظرفیت چنین کلنی‌هایی می‌توان ابتدا پوکه‌ها را از کلنی می‌گیریم و آن را خالی از سکنه می‌کنیم.

به عبارت دیگر قاب‌ها را بر می‌داریم و کندو را ۳ تا ۴ روز برگه موم آماده برای بافت به این کلنی می‌دهیم. زنبورهای کارگر شروع به تخمگذاری کرده بودند موم بافی را آغاز می‌کنند.

وقتی که کامل شد و تخم‌ریزی در قاب بافته شده مورد نظر قرار گرفت برگه بعدی را می‌دهیم اگر شهد در طبیعت بود نیازی به تغذیه کلنی نیست از تغذیه دستی می‌توان بهره گرفت.

پس از آن برگه بافته شده را در یک کندوی خالی قرار می‌دهیم تا پس از چند روز تخم‌ها از بین بروند. همزمان با فصل شروع کار می‌توان از برگه‌های بافته شده در کلنی‌ها استفاده کرد.