مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > مدیریت پرورش > تبدیل کندوها > حذف پوکه‌ های سیاه

حذف پوکه‌ های سیاه

باید قبول کنیم که پوکه‌ های سیاه در زنبورستان منبع آلودگی و بیماری هستند. تنها مزیت پوکه‌ های سیاه چندساله در این است که هنگام عسل‌گیری در دستگاه اکستراکتور کمتر می‌شکنند.

معایب پوکه‌ های سیاه عبارتند از

به مقدار زیادی عطر عسل را می‌گیرد چون پیله‌های موجود در آن مانند زغال فعال است و مثل بوگیر قوی عمل می‌کند. در نتیجه عسل استخراج شده از آن خیلی کم عطرتر از عسلی است که از پوکه‌های سفید خارج شده است.

بازسازی و تعمیر حجره‌ها وقت زیادی از زنبورها می‌گیرد. ملکه رغبت زیادی برای تخم‌ریزی در شان‌های سیاه نشان نمی‌دهد.

معمولاً پس از چند سال استفاده از شان‌ها، موم آن‌ها سیاه و حجره‌های آنها تنگ و فرسوده می‌شود. این گونه شان‌ها قابل استفاده نبوده و زنبوردار باید نسبت به ذوب و تصفیه نمودن اقدام کند.

در هنگام خرید و فروش، این شان‌ها معمولاً با قیمت کمتری فروخته می‌شوند. بنابراین یک زنبوردار خبره سعی می‌کند که هر سال حداقل یک سوم پوکه‌های خود را از رده خارج کند.

توجه کنید که با ذوب هر پوکه سیاه حدودا دو ورق موم آجدار بدست می‌آید، اگر کسی که تازه به شروع زنبورداری می‌کند به جز سال اول دیگر احتیاج به خرید موم ندارد و با ذوب پوکه‌ها و همچنین موم حال از برداشت پولک عسل در سال‌ها بعد می‌تواند موم خود را تأمین کند پس از مدتی هر ساله مقداری موم به فروش می‌رساند.