پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران | تاثیرات شان های چندساله بر عملکرد جمعیت کلنی
امروز: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
مهمترین عناوین
زنبور.نت > مدیریت پرورش > تغذیه > تاثیرات شان های چندساله بر عملکرد جمعیت کلنی

تاثیرات شان های چندساله بر عملکرد جمعیت کلنی

استفاده زیاد از شان ها به خاطر دارا بودن مواد سمی و پاتوژن‎ها بر روی لاروها اثرات زیان بخشی دارد.

در این تحقیق میزان زاد و ولد و جمعیت زنبورهای بالغ در شان های عسل قدیمی و جدید مورد بررسی قرار گرفت. شان های خیلی قدیمی و سیاه با وزن سنگین و هم چنین شان های کاملا جدید جمع آوری گردیدند. شان های خیلی قدیمی ابتدا در اختیار کندوهای قوی قرار گرفت تا تمیز شوند.

در فصل زاد و ولد در روزهای چهاردهم و بیست و یکم میزان تولید نسل (تخم، لارو و زنبور بالغ) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در زنبورهای عسلی که در شان های تازه زندگی می کردند میزان زاد و ولد و وزن زنبورهای جوان بیشتر از زنبورهایی است که در شان های کهنه زندگی می کردند. به عبارت دیگر بین شان های عسل از نظر میزان تولید نسل توسط ملکه در سطح احتمال %۱ اختلاف وجود داشت.

کاهش متوسط قطر حفره ها در شان های کهنه به دلیل تجمع مواد زاید مختلف می باشد که برای سلامت زنبورها مضر هستند و باعث بروز بیماری های مختلفی برای زنبورها می شوند.

در مورد کاهش وزن زنبورهای جوان در شان های عسل قدیمی نیز می توان گفت که به علت تجمع مواد دفعی و مواد پیله ای اندازه سلول کوچک تر می شود در نتیجه زنبورهای به وجود آمده در شان های عسل جدید %۸.۳ وزن بیشتری داشتند. این بررسی ها نشان داد که شان های عسل جدید باعث بهبود تولید عسل و تولید نسل بیشتر می شوند، بنابراین توصیه می شود زنبورداران شان های عسل قدیمی را حذف و از آن ها استفاده نکنند.