مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
امروز: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
مهمترین عناوین

جابجایی

طرز بازدید کندو

بازدید از کندو

بازدید کندو برای انجام کارهای مختلف ضروری است، ولی هر چه تعداد و مدت زمان آن کمتر بوده باشد بهتر است.

ادامه مطلب»

انتخاب محل زنبورستان

زنبورستان کندوی زنبور عسل

یکی از مهمترین نکات مدیریتی در پرورش زنبور عسل انتخاب صحیح محل استقرار زنبورستان است در انتخاب محل زنبورستان در فصول مختلف سال عوامل متعددی ...

ادامه مطلب»