مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send

جابجایی

طرز بازدید کندو

بازدید از کندو

بازدید کندو برای انجام کارهای مختلف ضروری است، ولی هر چه تعداد و مدت زمان آن کمتر بوده باشد بهتر است.

ادامه مطلب»

انتخاب محل زنبورستان

زنبورستان کندوی زنبور عسل

یکی از مهمترین نکات مدیریتی در پرورش زنبور عسل انتخاب صحیح محل استقرار زنبورستان است در انتخاب محل زنبورستان در فصول مختلف سال عوامل متعددی ...

ادامه مطلب»