امروز: ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
مهمترین عناوین

شروع زنبورداری

تعویض ملکه زنبور عسل

بهتر است همه ساله در اسفند یا فروردین ماه انجام گیرد. هرگاه نتوانست و یا نخواستید همه ساله ملکه‌های کندو‌ها را عوض کنید اقلا هر یک سال در میان ملکه‌ها را هر قدر هم خوب بودند باید عوض کرد. چون این یکی از مهم‌ترین راه هایی است که جمعیت‌ها را همیشه خیلی قوی می‌کند زیرا ملکه تنها در دو سال نخست زندگیش خیلی تخم می‌گذارد و از سال سوم ضعیف و پیر شده و از شدت تخمگذاریش خیلی می‌کاهد.

به کسانی که زنبور‌داری را شروع نموده‌اند و یا می‌خواهند شروع کنند توصیه این است که کار تجربه آموزی را هرگز با یک کندو آغاز ننمایند، که در صورت از بین رفتن کندویش ناراحت و دل سرد خواهد شد.

حداقل لازم برای شروع زنبور‌داری را ۳ کندوی قوی و پر از جمعیت پیشنهاد می‌کنیم. تعداد کندوها را می توان حداکثر تا ۶ عدد بالا برد ولی شروع با بیش از این تعداد را صحیح نمی‌دانم چون آموزش در درجه دوم قرار خواهد گرفت.

هرگاه تعداد جمعیت‌ها بین ۳ تا ۶ عدد بود اگر حادثه نا مطلوبی برای یک جمعیت پیش آمد می‌توان از بقیه جمعیت‌ها کمک گرفته آن را نجات داد. حال آن که اگر تعداد جمعیت‌ها تنها یکی باشد، گرفتن چنین کمکی ممکن نبوده و جمعیت از بین خواهد رفت و آغازگر دلسرد خواهد شد.

قدرت جمعیت زنبور عسل

اگر در اوایل فروردین ماه تعداد زنبورهای یک جمعیت آن قدر بود که دو طرف یک الی چهار قاب نشسته و آن را پر کرده باشند می‌گویم این جمعیت ضعیف است. هرگاه دو طرف پنج تا هفت قاب را پر کرده باشند آن را متوسط و اگر دو طرف ۸ تا۱۰ قاب را بپوشانند آن جمعیت را قوی می‌نامیم. معنای قدرت یک جمعیت در ماه‌های مختلف سال فرق می‌کند بدین طریق که یک جمعیت ۷ قابی را در اوایل فروردین متوسط در اواسط خرداد ضعیف و در ماه آذر تا اسفند خیلی قوی می‌نامیم.

‌ملاحظه می‌شود که ذکر تاریخ بازدید در شناسنامه‌ جمعیت تا چه حد اهمیت دارد زیرا تنها در این صورت است که زنبور‌دار می‌تواند از روی شناسنامه و بدون باز کردن کندو که اغلب موجب ناراحتی زنبورها نیز می‌گردد حتی در داخل اتاق کارش و در ساعات فراغت با خواندن تاریخ بازدیدهای قبلی از وضع داخلی کندوها دقیقا آگاهی پیدا کرده و درباره ی قدرت یا ضعف آنها اظهار نظر نموده برای نوع کمکی که مورد لزوم آن جمعیت است تصمیم قاطع بگیرد.

پرورش حرفه ای زنبور عسل و زنبورداری بزرگ

توصیه‌ای به آغاز کنندگان و آن این که هرگز کار زنبور‌داری را با تعداد زیادی از کندوها شروع نکنید. کسی که این کار را با یک صد کندو یا بیشتر شروع کند به دلیل نداشتن تجارب لازم باید منتظر ناراحتی و شکست باشد. همان طوری که یاد گرفتن رانندگی اتومبیل به مدتی تمرین احتیاج دارد زنبور‌داری هم از طرفی به کار آموزی و از طرف دیگر به مطالعه کافی نیاز دارد. کار آموزی برای یاد گرفتن طرز کار کردن با زنبورها و مطالعه برای این که دانسته باشد با چه موجوداتی سر و کار دارد و طرز رشد و زندگیشان چگونه است.

محل نگهداری جمعیت های زنبور عسل

توصیه بعدی در مورد محل نگهداری جمعیت‌ها است. محیط فاقد گل و گیاه برای زنبور‌داری مناسب نیست. نقاط کم گل هم که جمعیت‌ها در آنجا قادرند تنها غذای سالیانه شان را تهیه نمایند برای زنبور داری نامناسبند چون مقصود ما از زنبور داری فقط تامین زندگی زنبورها نیست.

زنبورداری که در تمام سال هفته‌ای اقلا چند ساعت با زنبور‌ها کار می کند و نواقص زندگیشان را رفع نموده در مواقع لزوم به کمک شان می‌آید و حتی بعضی از مواقع جمعیت را از مرگ حتمی نجات می‌دهد، حق دارد از عسل زنبور سهمی داشته باشد، حتی اگر زنبورها وی را به چشم عسل دزد بنگرند.

بنابراین مقدار محصول زنبورستان باید آنقدر باشد که زنبورها بتوانند به اندازه لازم مصرف نموده و نیز زمستانشان را با آن بگذرانند و هم زنبور‌دار به مزد و حق الزحمه‌اش برسد. کندوها با جمعیت‌های قوی باید در مناطقی مستقر گردند که در آنجا معمولا ۵ تا ۶ ماه از سال گیاهان و یا درخت های مختلف یکی پس از دیگری به فراوانی گل بدهند. به طوری که زنبور عسل در تمام این مدت قادر به فعالیت بوده و شهد و گرده گل به کندویش حمل نماید. هرگاه چنین شرایطی در یک محل یا نقطه فراهم نباشد. باید به جبران آن کندو ها یا سالیانه چند بار به نقاط مختلف و پر گل کوچ داد تا زنبور‌ها مدت زیادتری بتوانند فعالیت نمایند و شهد بیشتری به کندویشان بیاورند.

تفاوت مقدار عسل بین کندو های کوچ داده شده و کندوهای ثابت در آخر سال خیلی زیاد است به طوری که این کار به زحمتش حتما می‌ارزد. امروزه در خیلی از کشور‌های جهان به ویژه کشور‌های کوهستانی اساس بهره برداری اقتصادی زنبور عسل روی کوچ دادن استوار است زنبور داری با کندوهای ثابت بدون کوچ دادن در کشور خشک و کم گل ما اصلا مقرون به صرفه نیست.