مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > مدیریت پرورش > بچه کندو > باز گرداندن بچه‌ کندو به کندو

باز گرداندن بچه‌ کندو به کندو

زنبورها هنگام بچه دادن پس از ترک کندو و آویزان شدن روی شاخه یعنی بعد از تشکیل بچه، تمام خاطرات کندوی سابق را به کلی فراموش می‌کنند و دیگر قادر به پیدا کردن آن نیستند.

در صورتی که همین ها تا چند ساعت پیش، بعد از جمع آوری شهد یا گرده گل از روی گل ها هنگام بازگشت، کندویشان را که بین چند صد کندوی دیگر قرار داشتند به راحتی و بدون اشتباه پیدا می‌کردند.

هرگاه زنبور دار به دلیلی خواست بچه‌ کندو  به کندوی قدیمی برگردد باید ملکه را در خوشه یا بچه پیدا کرده آن را بردارد. پس از مدت کوتاهی خاطرات مربوط به کندوی سابق دوباره به مغز زنبورها برگشته و به کندوی سابقشان بر می‌گردند. این کار را معمولا با جمعیت‌هایی می‌کنند که چند بچه داده و در نتیجه زیاد ضعیف شده‌اند. اگر بچه بر حسب اتفاق ملکه‌اش را هنگام بچه‌دادن از دست بدهد باز زنبورهایش به کندوی سابق بر می‌گردند.

منبع

منبع

  • زنبورعسل و پرورش آن (شهرستانی، نعمت الله)