مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > اقتصادی > ارتقای کیفی تولید عسل

ارتقای کیفی تولید عسل

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران ایران زمین گفت: ارتقای کیفی زنبورداری و تولید عسل نیازمند وجود آزمایشگاه های مجهز است و آزمایشگاه های مربوطه باید با همکاری دستگاه های ذیربط مجهز شوند.


عفت رئیسی سرحدی افزود: تجهیز آزمایشگاه ها در این زمینه کمک می کند تا جواب آزمایشها درست باشد و بتوانیم به آنها استناد کنیم که این امر اهمیت فراوانی دارد.

وی ادامه داد: درعین حال، وجود یک آزمایشگاه مرجع و بزرگ نیز در این زمینه ضروری است و این آزمایشگاه به ارتقای کیفی آزمایشها کمک می کند.

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران ایران زمین یادآور شد: لازم است دولت در خصوص کمک به ارتقای کمی آزمایشهای مربوط به عسل وارد عمل شود و اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد. گاهی جواب آزمایشها با هم فرق دارد.

رئیسی سرحدی اضافه کرد: در مواردی مشاهده می شود که جواب آزمایشهایی که در خصوص یک مورد انجام شده، با هم فرق دارد که در صورت کمک به ارتقای کیفی آزمایشها این مشکل حل می شود.

وی افزود: هزینه آزمایش عسل بسیار بالا است و اگر بتوانیم این هزینه را کاهش دهیم، تمایل برای انجام آزمایشها در دست اندرکاران مربوطه افزایش می یابد که این امر تاثیرات مطلوبی برجای می گذارد.

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران ایران زمین یادآور شد: استانداردسازی آزمایشگاه ها یکی از درخواستهای این اتحادیه است که امیدواریم این امر با همکاری دستگاه های ذیربط محقق شود. تجهیز تشکلهای زنبورعسل و عسل به امکانات کافی ضرورت دارد.

رئیسی سرحدی بیان کرد: یکی دیگر از ضرورتها در این زمینه، تجهیز تشکلهای زنبورعسل و عسل به امکانات کافی است و این امر بسیاری از مشکلات را حل می کند.

این مسئول اضافه کرد: لازم است دستگاه های ذیربط، امکانات کافی را در اختیار این تشکلها قرار دهند تا این تشکلها بتوانند بیش از قبل در راستای تحقق اهداف خود گام بردارند.