مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > اقتصادی > تقویت جایگاه زنبورداران در سیاست‌گذاری بین‌المللی

تقویت جایگاه زنبورداران در سیاست‌گذاری بین‌المللی

ایران با داشتن پنج میلیون و ۳۰۰ هزار کندوی زنبورعسل دارای رأی بالایی در فدراسیون بین‌المللی اتحادیه زنبورداران است که این امر می‌تواند باعث افزایش نقش کشور در سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی این صنعت باشد.

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران کشور گفت: عضویت ایران در فدراسیون بین‌المللی اتحادیه زنبورداران باعث افزایش سطح دانش فنی، تبادل نظر، اعزام کارشناسان و حضور در مجامع بین‌المللی و در نهایت باعث افزایش بهره‌وری در این صنعت می‌شود.

رئیسی سرحدی افزود: ایران چهارمین کشور است که با داشتن بیشترین تعداد زنبور و زنبوردار دارای رأی بالایی در این فدراسیون است که می‌تواند نقش بسزایی در سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی این صنعت باشد.

وی خاطرنشان کرد: ایران با داشتن پنج میلیون و ۳۰۰ هزار کندوی زنبور عسل رتبه چهارم در تعداد زنبور در جهان را دارد. در حالی که از لحاظ تولید در رتبه ۱۱ جهانی قرار داریم.

رئیسی سرحدی ادامه داد: دلیل این امر نداشتن نگاه سیستماتیک به زیرساخت‌های پرورش زنبورعسل و تولید عسل است.

وی تصریح کرد: در دنیا به زنبورعسل به‌عنوان یک حشره گرده‌افشان و حافظ محیط زیست نگاه می‌شود که در کشور ما دستگاهی مسئولیت گرده‌افشانی زنبورعسل را بر عهده ندارد.

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران کشور یادآور شد: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برنامه‌هایی برای معرفی این امر دارد. ولی نیاز به حمایت سایر دستگاه‌ها ازجمله سازمان حفظ محیط زیست است.

رئیسی سرحدی در پایان تأکید کرد: زنبورعسل محیط‌بان مناسبی برای حفظ آب، خاک و حافظ اکوسیستم و منابع طبیعی است.