مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > اقتصادی > توسعه نهادهای مالی در بخش کشاورزی

توسعه نهادهای مالی در بخش کشاورزی

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران گفت: اعتبارات موجود به خوبی تخصیص داده نمی‌شود، موانع زیادی هم در مسیر این فرایند وجود دارد و باید ارزیابی‌های تجدید نظر صورت پذیرد، اما در کوتاه مدت صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، با توجه به شیوه عمل خود و مکانیزم‌های قابل قبولی که در توزیع منابع دارند

می‌توانند بستر بهتری از بانک‌های تجاری برای توزیع منابع بخش کشاورزی باشند. در سال گذشته میلیاردها تومان منابع در بانک‌ها به دلیل مکانیزم‌های دشوار اخذ تسهیلات، عملا بخش اعظمی از آن توسط تولید‌کنندگان جذب نشد.

رئیسی سرحدی افزود: قانون‌گذار و متولیان بانک کشاورزی باید به گونه‌ای عمل نمایند، که سابقه درخشان این بانک در سال‌های نه چندان دور در حمایت از بخش کشاورزی، تکرار شود و بانک کشاورزی مجددا بانک کشاورزان باشد و از فاصله گرفتن این بانک از بخش کشاورزی جلوگیری کنند.

وی بیان داشت: تسهیلات در اختیار تشکل‌ها و تولید‌کنند‌گان نمی‌‌گذارند و اگر تسهیلاتی باشد کارشکنی و بوروکراسی خیلی سختی وجود دارد، بانک‌های گوناگونی هست که با بهره‌های ۲۴ و ۳۰ درصد وام می‌دهند.
این کارآفرین نمونه بیان داشت: تشکل‌ها به لحاظ منابع مالی، اهرم‌های اجرایی و وجود بوروکراسی‌های فراوان در مضیقه قرار دارند.