مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > وقایع و رویدادها > نوروزتـــــان پیـــــروز

نوروزتـــــان پیـــــروز

گشت گرداگرد مهر تابناک، ایران زمین
روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین

ای تو یزدان، ای تو گرداننده مهر و سپر
برترینش کن برایم این زمان و این زمین

از خداوند منان برای برای شما عزیزان
روزی حضرت مریم
قلب خدیجه
عفت فاطمه
جمال یوسف
حکمت لقمان
ملک سلیمان و عاقبت بخیری را آرزومندم.

مدیریت سایت