مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > عمومی > اقدام هر دو سال یک بار برای تعویض ملکه

اقدام هر دو سال یک بار برای تعویض ملکه

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران گفت: زنبورداران باید برای تعویض ملکه هر دو سال یک بار اقدام کنند ملکه در سال اول ۷۵ درصد قدرت تخم‌گذاری و مقدار آن در سال دوم ۲۵ درصد است که تعویض ملکه امری ضروری است.

نگهدار خاطرنشان کرد: زنبورها با گرده افشانی موجب افزایش چند برابری محصولات باغی و زراعی می‌شوند اما این امر در بین کشاورزان و باغداران ناآشنا ست و از زنبورداران اجاره دریافت می‌کنند و آنها را مزاحم تلقی می‌کنند که باید در این مورد اطلاع‌رسانی شود.