مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > عمومی > باقی ماندن زنبورداری ایران به حالت سنتی

باقی ماندن زنبورداری ایران به حالت سنتی

کارشناس بخش تحقیقات زنبور عسل موسسه علوم دامی کشور گفت: زنبور‌داری در ایران قدمت بسیار زیادی دارد اما این صنعت همچنان در حالت سنتی خود باقی مانده است.

افروزان اظهار داشت: متاسفانه در کشور ما با وجود قدمت بسیار صنعت زنبورداری از عسل به عنوان تنها محصول خروجی کندو استفاده می‌شود در حالی که سایر تولیدات آن از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی با اشاره به قدمت بسیار زیاد زنبورداری در ایران گفت: متاسفانه عسل به عنوان محصول اصلی کندو در بازار ایران تولید و عرضه و سایر تولیدات آن مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و به همین دلیل صنعت زنبورداری ما همچنان در حالت سنتی خود باقی مانده است.

دیگر کارشناس بخش زنبور عسل موسسه علوم دامی کشور در خصوص بررسی نقش فرمونها در کلنی‌های زنبور عسل گفت: بحث فرمون‌ها، غدد و مواد شیمیایی در زنبورها از اهمیت فراوانی بر‌خوردار است، فرمون‌ها در زنبور عسل اعمال حیاتی کندو را کنترل می کند همانطور که هورمون ها در دیگر موجودات زنده نقش اساسی دارند‌.

فرشینه افزود: تقسیم وظایف و انجام کلیه امور روزانه کلنی‌های زنبورعسل با بکار گیری سه سیستم متفاوت از یکدیگر انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: انجام رقص و حرکات موزون، ترشح غدد درون ریز وهمچنین غدد برون ریز سه سیستمی است که به آنها اشاره شد.