مریم طایفه سلطانخانی مدیریت زنبور.نت کارشناس پرورش زنبور عسل
Send
زنبور.نت > اخبار > عمومی > بسته حمایتی زنبورداران اجرایی شد

بسته حمایتی زنبورداران اجرایی شد

به‌منظور تأمین نهاده‌های مورد نیاز زنبورداران و افزایش نقدینگی در بخش پرورش زنبور، صندوق حمایت از زنبورداران با تأیید وزیر جهاد کشاورزی به‌زودی تشکیل خواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران گفت: بسته حمایتی زنبورداران، وارد فاز اجرایی شده و از محل هدفمندی یارانه‌ها بیمه زنبورعسل و زنبورداران به نسبت ۱۰ درصد توسط زنبوردار و ۲۷ درصد توسط دولت اجرایی شده است.

عفت رئیسی سرحدی افزود: بر اساس تعاملات صورت‌گرفته با معاونت امور دام، بحث تأمین نهاده‌های زنبورعسل که شامل کمک تغذیه، دارو و ویتامین است، در اختیار زنبورداران قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که در حال حاضر زنبورستان‌ها در مناطق جنوبی کشور نظیر اهواز، جیرفت، کهنوج، بوشهر و بندرعباس با کوچ دستی زنبورداران تشکیل شده است، توزیع نهاده‌های مورد نیاز زنبورعسل ازجمله داروی مبارزه با کنه واروا ضروری است.

رئیسی سرحدی ادامه داد: زنبور جزو حشره‌هایی است که به‌شدت تحت تأثیر محیط قرار داشته و عوامل اقلیمی و محیطی در سلامت و تولید عسل اثرگذار خواهد بود.